Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2014

Zastupitelstvo obce č. 10 dne 24. září 2014

Souhlas s přistoupením obcí Trnová a Klínec k projektu Přivaděč Baně.

Zastupitelstvo obce č. 9 dne 28. srpna 2014

Dořešení rekonstrukce bývalé požární zbrojnice na základě finální zprávy kontrolního výboru a zrušení penále v souvislosti s touto stavbou. - Pozemková agenda.

Zastupitelstvo obce č. 8 dne 30. června 2014

Mimořádný termín jednání byl vyvolán požadavky Svazku obcí mníšeckého regionu schvalovat důležité dokumenty týkající se projektu Přivaděč Baně. Konkrétně Smlouvou o sdružení finančních prostředků na výstavbu hlavního řadu.
Druhým bodem, kde hořel termín, byl návrh zadání územního plánu sousední obce Řitka. Obec podává jedinou připomínku: aby po obou stranách hranice katastrů zůstal zachován nezastavitelný pás v šiři 400 metrů na obě strany.

Zastupitelstvo obce č. 7 dne 4. června 2014

Hlavním bodem bylo schválení závěrečného účtu a účetní závěrky. Většina výhrad auditora jde na vrub toho, že zastupitelstvo za vedení úřadujícího starosty Antonína Zdeborského odmítlo se závěry auditora vůbec zabývat. Výsledkem takového počínaní bylo, že zastupitelstvo nejenom neschválilo audit v zákonném termínu, ale ani k němu nepřijalo nápravná opatření. Audit za rok 2012 tak skončil kvůli nečinnosti zastupitelstva obce s vážnými výhradami. Takové výhrady stěžují pozici obce při jednání o získání úvěrů a dotací.

Zastupitelstvo obce č. 6 dne 26. března 2014

Rozpočet na rok 2014 byl schválen s přebytkem 1 227 tisíc Kč. Příjmy činí 5 275 tisíc Kč, náklady 4 078 tisíc Kč. Na straně nákladů došlo ke dvěma úpravám proti návrhu:
- položka kultura byla ze 33,2 tisíc Kč zvednuta na částku 40 tisíc,
- náklady na ostatní tělovýchovnou činnost stouply z 50 na 80 tisíc Kč, zejména kvůli podpoře mládežnického fotbalu.
Rozpočet je vysoce přebytkový, což je způsobeno více než problematickým zaúčtováním dvou penále ve výši 1 045 tisíc Kč firmě, která rekonstruovala bývalou požární zbrojnici. Penále bude řešit následující zastupitelstvo obce.
Z větších investičních akcí jde 400 tisíc Kč na projekt Přivaděč Baně, okolo 230 tisíc Kč jsou investice do veřejného osvětlení, cca 150 tisíc Kč půjde na zvelebení obecního parku.

Po několik let trvající diskusi zastupitelstvo dalo definitivně zelenou pro pojmenování ulic. Vedení obce začne neprodleně jednat s vlastníky plotů kvůli souhlasu s umístěním cedulí.

Zastupitelstvo obce č. 5 dne 26. února 2014

Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstal na úrovni z roku 2013. To znamená ve výši 700 Kč na hlavu či na objekt.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.