Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2013

Zastupitelstvo obce č. 4 dne 11. listopadu 2013

Kontrolní výbor posoudil oprávněnost nároku firmy Klempík na zaplacení víceprací. Zastupitelstvo rozhodlo pověřit výbor dalším šetřením.

Zastupitelstvo obce č. 3 dne 30. října 2013

Nejbouřlivější diskuse se strhla ohledně role firmy Altstaedter. K soudu byl v souvislosti se spory kolem územního plánu podán návrh na zřízení opatrovnictví. Za podáním by měla být zmíněná firma.

Zastupitelstvo obce č. 2 dne 18. září 2013

Rozpočet byl schválen jako schodkový. Schodek vznikl povodňovými náklady, které obec vydala, ale nebyly ji ještě všechny zaplaceny. Poslední nevyřízená žádost na kraji zní na částku cca 375 tisíc korun. O této částce rozhodne kraj v pondělí 23. září.

V příjmech nadále pokračuje výpadek u daní osob samostatně výdělečně činných. Na výdaje obec dopadají plnou vahou spory kolem územního plánu a následné žaloby. Soudy stály obec téměř půl milionu korun. Další navýšení nákladů jde na vrub odvolání vedení obce na konci ledna 2013 a návratu tohoto vedení do čela radnice na konci srpna. Výdaje zatěžuje odstupné spojené s těmito personálními přesuny.

Kromě toho byl schválen rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016. Vychází ze Strategického plánu obce. Je nutné jej brát s rezervou, protože realita podobné výhledy zcela pozmění. Přesto jej nelze brát jenom jako zbožné přání. 

Zastupitelstvo obce č. 1 dne 19. srpna 2013

Ustavující zastupitelstvo zvolilo starostou obce Jiřího Michala a místostarostou Pavla Schmidta.

Zastupitelstvo obce č. 24 dne 10. července 2013

Informace o povodních. - Rekonstrukce bývalého požární zbrojnice. - Kasační stížnost. - Počet zastupitelů zvýšen do budoucna ze 7 na 9.

Zastupitelstvo obce č. 23 konané dne 17. dubna 2013

MV ČR vyhlásilo v obci volby v termínu 20. července 2013. - Informace o stavu žalob v souvislosti s územním plánem. -

Zastupitelstvo obce č. 22 konané dne 31. ledna 2013

Zastupitelstvo odvolalo starostu Jiřího Michala  a místostarostu Pavla Schmidta. - Starostou zvolen Antonín Zdeborský.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.