Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2013 - 2014

2013-2014: Období diskusí a nová politika budování

V roce 2013 byly diskuse o revitalizaci obecního centra a výstavbě VČC zastaveny. Období řízení úřadu v období únor - srpen 2013 za starostování Antonína Zdeborského mělo omezený mandát a podobnými úkoly se vůbec nezbaývalo.

K obnově diskusí došlo až na podzim roku 2013 po mimořádných volbách, kdy vedení obce opět mohlo rozhodovat v plném rozsahu řízení obce.

V roce 2014 nebyly podniknuty žádné konkrétní kroky k revitalizaci obecního centra, natož k výstavbě Volnočasového centra (VČC). Hlavním  problémem se ukázala ne samotná výstavba, ale provozování restauračního zařízení. I přes opakované pokusy se nenašel žádný provozovatel. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto postupovat v dalších letech dílčími kroky podle dostupných financí:
- cesty a cestičky,
- herní prvky pro děti,
- oprava Jezírka v parku,
- oprava Hořejšího rybníka. 

2013, 17. dubna: ZO jednalo o VČC

V březnu 2013 zastavil SÚ Mníšek řízení o územním rozhodnutí na umístění volnočasové centra (VČC) v obci. Důvodem bylo to, že obec nedodala požadované dodklady na základě výzvy SÚ z 29.11.2012.

Důvod nedodání byl jednoduchý: v prosinci 2012 byl schválen územní plán obce, který s umístěním VČC v obecním parku počítal. Územní řízení o umístění stavby se tudíž stalo zbytečné.

Jednání ZO o VČC - bod č. 7. 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.