Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Zákaz odběru povrchových vod z požární nádrže v obci Černolice

Publikoval Pavel Schmidt 06.08.2018


Úřední deska od 06.08.2018
Úřední deska do 24.09.2018

Obecní úřad Černolice vydává opatření obecné povahy na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, §29 odst. 1 písm. k)v souladu s ustanovením § 11, § 171 až § 174  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve veřejném zájmu: zakazuje s platností do odvolání odběr povrchových vod z požární nádrže v obci Černolice a to pro účely mytí aut, oplachů zemědělské techniky, zalévání trávníků a zahrad, napouštění nádrží, koupališť, bazénů.

Diskuse

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.