Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Veřejná vyhláška: Doručení Změny č. 2 územního plánu Černolic

Publikoval Pavel Schmidt 24.06.2020


Úřední deska od 24.06.2020
Úřední deska do 12.07.2020

Obec Černolice jako správní orgán příslušný podle § 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle § 55c stavebního zákona a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) doručuje veřejnou vyhláškou Změnu č. 2 Územního plánu Černolic a Úplné znění Územního plánu Černolic po vydání této změny.

Diskuse

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.