Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí

Publikoval Pavel Schmidt 13.03.2019


Úřední deska od 13.03.2019
Úřední deska do 31.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti obce Černolice. Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Diskuse

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.