Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Veřejné osvětlení

2014, 22. srpna: Černý odběr elektřiny v obci se nepotvrdil, ale ...

2014, 22. srpna: Výsledek řešení "černého" odběru

Z pasportu VO vyplynulo (str. 14), že v rozvodně VO 3 (Černolice-Potoky) dochází k "černému" odběru. Na začátku srpna se konalo místní šetření v Potocích u RVO 3, aby se zjistilo, kdo je subjektem "černého" odběru. Šetřením bylo zjištěno, že "černý" odběr provádí obec Černolice, která na rozvodnu veřejného osvětlení napojila veřejný rozhlas. Nejde tedy o černý odběr v pravém slova smyslu, protože platičem je jeden subjekt: obec. Zapojení je však zcela v rozporu s předpisy. Viz technická zpráva firmy Sathea, která pasport VO pro obec Černolice zpracovala.

Kromě toho je vadou, že zařízení odebírá elektrický proud, i když není rozhlas spuštěn. Jinými slovy "obec platí zbytečné náklady".

2014, 24. června: Obec získala pasport veřejného osvětlení

Pasport bude zanesen do geoportálu obce Černolice. Závěry dokumentace byly poskytnuty správci veřejného osvětlení v obci, firmě Jiří Majer - Elektro. Zde je krátký komentář k němu: "Provoz osvětlení s LED svítidly by byl určitě úspornější. Náklady na výměnu svítidel by byly vysoké. Pokud na to dostanete dotaci tak by to bylo výhodné."

2014, 20. června: Světla kolem parku se rozsvítila

Téměř 10 dní před stanoveným dokončením stavby se rozsvítila tři světla veřejného ovětlení kolem obecního parku.

2014, 26. května: Byla podepsána smlouva se zhotovitelem

Téměř rok trvalo obstarání potřebných dokumentů a územního rozhodnutí. Dne 26.5.2014 konečně obec podespala smlouvu o dílo s firmou Jiří Majer - Elektro.

2014, 6. ledna: Vylepšení osvětlení v obci

Na začátku ledna bylo vylepšeno osvětlení v okolí Dolní návse. Jedna nová lampa byla zavěšena vedle obecní vodní nádrže, druhá na nový sloup v těsném sousedství zástavky veřejné dopravy.

2013, 11. října: Obec poptala čtyři dodavatele

Obec dne 11. října 2013 oslovila čtyři firmy, kterým zaslala projekt prodloužení veřejného osvětlení kolem obecního parku, zadávací dokumentaci a mapu širší situace, a vyžádala si cenové nabídky. Obdržela pouze dvě nabídky: od firmy Jiří Majer Elektro a Energon Dobříš. První naceněnou na 107 779 Kč a druhou na 122 401 Kč.

2013, 10. října: Prodloužení osvětlení kolem obecního parku

Obec již podvakráte neuspěla se svou žádostí o dotaci u Středočeského kraje na rekonstrukci veřejného osvětlení. Přitom je tento problém nutno na několika místech v obci řešit. Jednou z dalších možností je přistoupit k postupné modernizaci podle finančních možností obce. Protože nejtemnější částí v obci je silniční komunikace kolem parku, kudy chodí i občané a školáci, nechala si obec udělat projekt a oslovila několik firem. Zároveň podala žádost na SÚ Mníšek pod Brdy k vydání územního rozhodnutí se stavbou. S cílem do konce roku 2013 situace v tomto místě zlepšit.

2012, 30. října: Mapa rozmístění světel VO v obci

Mapa poslouží pro lepší identifikaci a hlášení poruch světel veřejného osvětlení v obci. Každé světlo má své číslo.

2011, 23. září - a je vymalováno!

Myslíme si, že poslední dopis zcela jasně říká, jak moc je otevřená krajská samospráva veřejnosti. Její odpověď se dá zhruba parafrázovat takto: "Klidně se ptejte na cokoli, ale my vám nic nesdělíme, protože  vám do toho není!"

2011, červenec-srpen - marná snaha zjistit, jak se žádosti o dotace hodnotí

Z níže uvedené tabulky, kterou jsme nezískali oficiální cestou, jsme se dozvěděli, že náše žádost získala necelých 40 % bodů. Zajímavé na tabulce bylo i to, že existují dvě skupiny projektů: ty, které získají hodně bodů, a ty, které získají málo. Mezi tím nic.
Samozřejmě nás zajímalo, jak se body přidělují? Z korespondence na základě zákona č. 109/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím jsme se dozvěděli jediné, že hodnotící kritéria stanoví předseda krajské hodnotitelské komise Richard Dolejš. Tak jsme se zeptali i jeho, jak jsou kritéria nastavena? 

2011, 27. června - obec dotaci na VO nezískala

Laxní konstatování kraje je zajímavostí samo o sobě. Z dopisu vůbec nic nevyplývá. Že obec dotaci nezískala, jsme se dozvěděli z jiných zdrojů - viz tabulka.

2011, 13. ledna - podání žádosti o krajskou dotaci na osvětlení v obci

Cílem této žádosti bylo dokončit osvětlení na některých místních komunikacích, kde ještě žádné světlo není. Vedle toho začít s obnovou stávajícího osvětlení. Vzhledem k velkému finančnímu rozsahu byla akce rozdělena na dvě etapy do výše 4 milionu korun (jedna každá). Žádost se tedy týkala pouze první etapy. V případě úspěchu bychom následně požádali o dotaci na druhou etapu. Celkové náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci se pohybovaly u hranice 7 milionů korun.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.