Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Státní vyhlášky a nařízení

2014, 5. listopadu: Novinky při kácení dřevin mimo les

Počínaje 1. listopadem 2014 začala platit nová vyhláška č. 222/2014Sb. upravující kácení dřevin mimo les. Co z ní vyplývá? Povolení ke kácení dřevin není třeba v těchto případech:

1. obvod kmene dřeviny ve výšce 130 cm nad zemí nepřekračuje velikost obvodu kmene 80 cm,
2. pokud srostlé dřeviny nepřesahují plochu 40 m2 s tím, že je nutno dodržet podmínku 1.,
3. pro pěstované dřeviny na plochách, které jsou v katastru vedeny jako plantáže dřevin,
4. pro ovocné dřeviny rostoucí na těchto typech pozemků: zahrada, zastavěná plocha, nádvoří, ostatní plocha s využitím pozemku zeleň.

Při dodržení těchto podmínek není nutno povolení ke kácení dřevin. V opačném případě je nutno se obrátit na Obecní úřad se žádostí o povolení.

Na orgány ochrany přírody je nutno se obrátit v případě, kdy má dojít ke kácení dřevin, které jsou součástí
a) významného krajinného prvku (vodní tok, údolní niva, les, jezero, rybník, rašeliniště atd.),
b) stromořadí.
Tímto orgánem je MÚ Černošice, odbor životního prostředí.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.