Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Školství

Lepší šance pro předškolní děti?

Obec stále zvažuje, co si může dovolit pro řešení předškolních dětí. Krátkodobě toho moc není. Ale zástupkyně Mateřského centra zvažují rozšíření služby. I na odpoledne. Zatím není nic finálního.
Vznikají i nápady na přeorganizování celého domu obecního úřadu. Ten by šel do 1. patra a dole by mohlo vzniknout předškolní zařízení. Má to ale bohužel svoje právní i finanční překážky. Ne nemalé.
V každém případě posilují předškolní zařízení v okolních vesnicích. Podle nejnovější informace dostala obec Všenory konečně dotaci na zvětšení mateřského zařízení. Na rozšíření kapacit také pracuje obec Líšnice.
S oběmi obcemi jsme stále v kontaktu a vedeme vážné debaty na téma garantovaného počtu míst v těchto zařízeních pro černolícké děti.

Souhlas se spádovým školským okrskem Černolice-Všenory

Obec Černolice využila nabídky sousední obce Všenory o vytvoření spádového školského okrsku. Důvodem této nabídky byla mj. volná kapacita všenorské základní školy. Jiné obce v okolí takovou možnost Černolicím nenabídly. Naopak. V letošním roce vyšly rodičům černolických dětí daleko méně vstříci než v minulých letech. Nemají místo ani pro vlastní školáky. 
Společný školský okrsek se Všenory fungoval již v minulosti. Aktuálně se k němu připojila i obec Řitka. Obec Všenory nabídku učinila z toho důvodu, že si chtěla pojistit větší počet dětí do budoucna. Nabídku právě s odkazem na minulou tradici nabídla zejména Černolicím. A proč do budoucna? Protože se rozhodla investovat do rozšíření základního školství i předškolních zařízení. V případě posílení obou zařízení budou černolické děti postaveny na roveň všenorským. V případě školy již jsou. Jako vyjádření společné vůle obou obcí po řešení složité situace odsouhlasily Všenory i dvě místa pro černolické děti v mateřské škole ve školním roce 2011. A to na úkor vlastních dětí.

Škola ve Všenorech nemá bohužel delší dobu dobré jméno. Toho si bylo vědomo vedení této obce, a proto od školní sezóny 2010/2011 vyměnilo vedení školy. Obec Černolice se bude snažit v průběhu školního roku kontrolovat, zda dochází ke změnám k lepšímu.

Vytvoření spádového školského okrsku neznamená, že obec Černolice nebude přispívat i na školáky navštěvující jiné školy. 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.