Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Profil zadavatele

Profil zavadatele - základní údaje

Název
 Obec Černolice
Adresa
 Obec Černolice
  Hlavní 64
  252 10 Černolice

 00241113
ZÚJ obce
 539121
Kód právní formy
 801
Kraj (NUTS 3)
 CZ020
E-mail
 obec@cernolice.net
www
 www.cernolice.net
DS
 rg5ajw2
Tel.
 +420 257 711 372
Bankovní spojení
 12621-111/0100

Adresa profilu zadavatele: http://cernolice.net/cs/profil-zadavatele-133

Profil zadavatele zveřejněn v Úředním věstniku (ISVZUS) pod číslem 7252010028298

Identifikátor profilu zadavetele: 228 298

Profil zadavatele je zveřejněn i na Portálu pro vhodné uveřejnění, kde je adresa profilu zadavatele přístupná na stránce: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241113

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝH ZÁKAZKÁCH MALÉHO ROZSAHU

Projektová dokumentace na VČC - soutěž ukončena

Dne 29.6.2016 vyhlásilo ZO vítěze soutěže na pořízení projektové dokumentace pro výstavbu Volnočasového centra v obecním parku. Přijalo závěr hodnotící komise - viz příloha Hodnocení komise.

Likvidace mezideponie - dokončeno

Dětské hřiště Černolice - dokončeno

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje:
Výsledná cen zakázky činila 527 214 Kč.

Doplnění obecního parku o herní prvky:
- duben 2015 - obec požádala Středočeský kraj o dotaci,
- květen 2015 - výběrové řízení na zhotovitele altánu v parku,
- červen 2015 - realizace altánu,
- červenec 2015 - krajské zastupitelstvo rozhodlo o přidělení dotace ve výši zhruba 500 tis. Kč,
- srpen 2015 - zahájen výběrové řízení oslovením zhotovitelů,
- srpen 2015 - příprava veřejnoprávní smlouvy s krajem,
- září 2015 - výběr finálního zhotovitele herních prvků,
- říjen 2015 - předání všech podkladů na kraj,
- leden 2016 - podepsání veřejnoprávní smlouvy o čerpání dotace,
- leden 216 - přípravné studie provedení hřiště s budoucím zhotovotileme, společností Luna Progress.

Rekonstrukce bývalé požární zbrojnice - dokončeno

Rekonstrukce bývalé požární zbrojnice (dokumenty zevřejněny v srpnu až září 2012 - po zveřejnění profilu zadavatele v Úředním věstníku ISVZUS):
- vyhlášení soutěže a podmínky schválilo ZO usnesením 10.15-2012/ZP ze dne 11. dubna 2012,
- výběrová komise vyhlásila výsledky 29. července 2012,
- výsledek soutěže schválen ZO usnesením 14-17-2012/ZO ze dne 1. srpna 2012,
- smlouva s vítězem byla podepsána 3. srpna 2012.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.