Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Pořádek v obci

2011, 18. září - konec autovraku

V neděli 19. září došlo konečně po několika měsících k odklizení nepojízdného vozidla, které hyzdilo spodní náves. Že likvidace podobných předmětů na území obce není tak jednoduchá, naznačuje právní výklad celé problematiky, který je přiložen.

Důležité zákony použitelné k řešení této problematiky, jako například zákon č. 56/2011Sb. o provozu na pozemních komunikacích nebo zákon č. 185/2001Sb. o odpadech či zákon č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích, jsou k dispozici na internetu.

2011, 15. září - co s modelářským letištěm?

Obec v minulých letech řešila, jak zakázat nebo omezit provoz modelářského letiště. Zjistila, že zákaz provozu lze jedině tehdy, pokud jsou porušovány hlukové normy. Další možností bylo vydat obecně závaznou vyhlášku, která by zákazala používání hlučných strojů například v neděli. Takový zákaz by ovšem postihl i sekačky na trávu, pily apod. A v žádném případě by zákaz nemohl postihnout vedle neděle i sobotu. Obec se nakonec s provozovatelem letiště dohodnula na větší kontrole letového prostoru a provozu strojů napájených elektrickou energií, které nejsou tak hlasité. S těmito úpravami souhlasil i iniciátor petiční akce za zákaz modelářského letiště, který uznal, že podle zákona obec asi více udělat nemůže.

Připojený nález ústavního soudu ukazuje, že samosprávná pravomoc obce na svěřeném území není neomezená a že se musí řídit zákony podobně jako ostatní subjekty ve společnosti.

2011, 8. srpna - OÚ nařídil pokácení několika stromů v obecním parku

Obecní úřad Černolice ukončil správní řízení kvůli kácení stromů v parku a uložil na základě odborného posudku několik opatření. Vedle kácení prořez a výsadbu nových stromů. Důvodem ke kácení je ten, že mnohé stromy jsou přestarlé a hrozí jejich samovolné zničení. Z  posudku (je přiložen) vyplývá, že v případě několika stromů (označených křížkem) hrozí riziko pádu stromů bezprostředně, další (označené tečkou) bude  nutno vykácet v horizontu pěti let. 
Výsadba stromů bude provedena v souladu s projektem na revitalizaci (obnovu) parku, kterou obec chystá. 
Proti rozhodnutí obecního úřadu Černolice (přiložen) je možné se do 14 odvolat.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.