Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Kontakt a úřední hodiny

Obecní úřad Černolice, Černolice 64, 252 10 Mníšek pod Brdy

Telefon:  257 711 372
E-mail  obeccernolice.net; podatelnacernolice.net 
DS
 rg5ajw2
Twiter:
 Cernolice

 00241113
Bankovní spojení:  12621111 / 0100 *)
*) Při bankovních platbách uvádějte do variabilního symbolu číslo popisné nebo číslo evidenční, ve zprávě pro příjemce můžete uvést jméno majitele nemovitosti.
Bankovní spojení ČNB (jen pro státní dotace):
 94-6416111 / 0710

Pokladna, podatelna

 Pondělí08:30 – 13:00, 14:00 - 18:00
 Úterý08:30 – 14:00
 Středa 08:30 – 13:00, 14:00 - 18:00 
 Čtvrtek08:30 – 14:00 (jen po telefonické dohodě)
 Pátek08:30 – 14:00 (jen po telefonické dohodě)

Přítomnost starosty či místostarosty

Pondělí16:00 – 18:00 (jen po telefonické dohodě)
Středa  16:00 – 18:00

Personální složení Obecního úřadu

starosta

  Pavel Schmidt

  tel. 602 600 068

    starostacernolice.net 

místostarosta

  Jiří Michal

  tel. 775 767 778

    mistostarostacernolice.net

úřednice 

  Jitka Ponáhlá

  tel. 724 539 171

    obeccernolice.net

účetní

  Daniela Tvrdoňová

 

 

 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.