Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Komunikace - pozemní

2014, 24. září: Oprava poničených úseků silnic v obci

Ve dnech 24. až 25. září proběhla v obci oprava nejvíce poničených míst na komunkacích. V dalších dnech dojde k vyspravení ulice ? obrusným recyklátem, který po opravě zůstal.

 

2013, 17. prosince: Rekonstrukce v ulici Pod Hůrkou u konce

V ulici Pod Hůrkou skončila rekonstrukce elektrického vedení. V úterý 17. prosince byly odstraněny sloupy. Tím z části ulice zmizelo veškeré horní vedení kabeláže. Nyní je vše v zemi. Firma Elektro Majer nainstalovala nové sloupky pro vedení obecního osvětlení. Rozhlas se bude řešit dodatečně.

2013, 15. listopadu: Řešení zastávky U Kácovských

Ke konci září se obec obrátila na starostu Všenor, zda by nešla řešit autobusová zastávka U Kácovských ve Všenorech směrem na Černolice. Všenorský starosta postoupil problém odboru dopravy Městského úřadu Černošice. Po urgenci získala obec Černolice odpověď teprve v tomto týdnu s tím, že navrhované přemístění nelze provést kvůli nesouhlasu policie. S tímto rozhodnutím úplně nesouhlasíme, protože policie si ke svým kontrolám nemůže nárokovat konkrétní místa. Tedy pokud je nemá pronajmuta či jiným způsobem smluvně zajištěna. Kromě toho policie volí údajně stanoviště ve Všenorech na soukromém pozemku, ze kterého již byla jednou vykázána. Budeme zjišťovat další podrobnosti k případu...

2013, 18. prosince: Zastupitelstvo schválilo pasport místních komunikací

Zastupitelstvo schválilo pasport komunikací na svém jednání dne 11. prosince 2013 usnesením č. 7-4-2013/ZO. Jeho součástí je i plán zimní údržby. V digitalizované podobě je promítnut do geoportálu obce.

2013, 18. prosince: Pasport místních a účelových komunikací

2012, 21. února: Ulice v Černolicích mají jména

ZO dne 8. února 2012 schválilo dva vody, které souvisí s komunikacemi v obci. Za prvé názvy ulic a za druhé stanovení odměn za zřizování věcných břemen v obecních komunikacích.

2011, 1. leden: Zimní údržba

Od roku 2011 zajišťuje základní zimní údržbu komunikací v obci Černolice Ota Járka. Vždy po domluvě s Obecním úřadem. Vzhledem k technickému vybavení však není schopen obsloužit všechny komunikace ve vesnici. Do některých úzkých uliček nezajede. Obec má ještě smluvní dohodu s Martinem Novákem, který je svou technikou schopen zvládnout další úkoly zimní údržby.

V úzkých uličkách bude nadále údržbu provádět Daniel Černý ze Všenor, ale bohužel vždy až poté, co sklidí sníh ve Všenorech. Jeho hlavní činnost v rámci zimní údržby nadále spočívá v posypu komunikací škvárou.  

V případech velkého náledí využívá obec ještě služby společnosti Komwag. Ta provádí posyp jemnými kamínky. Tuto službu využívá obec zejména v případech, kdy náledí znemožňuje vývoz odpadu. Posyp škvárou nelze kamínky plně nahradit. Důvody jsou finanční.

Průběžně protahovat komunikace v obci při trvalém sněžení – tedy několikrát denně - a opatřit je rychle posypem je nad finanční možnosti obce.

Pro případy, kdy kvůli aktuálně vzniklým problémům může hrozit, že popeláři neprojedou všechny komunikace v obci, jsou na Obecním úřadě k dispozici odpadové pytle společnosti AVE. Ty stačí umístit ke kontejnerům. Nejlépe na spodním náměstí obce. 

Víme, že stížené podmínky stěžují život všem občanům, zejména těm starším. Bohužel vývoj klimatu ne vždy dovoluje provádět zimní údržbu včas a dokonale. V takovém případě to chce určitou míru shovívavosti ze strany občanů.

Pokud dojde k úrazu na kluzkých silnicích – a doufejme, že se to nestane – nechť se poškození obrátí na obec. Případná škoda bude hrazena z pojistky obce.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.