Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Jména ulic

2015, 7. prosince: Oficiální pojmenování ulic je dokončeno

Obecní úřad dokončil i druhou etapu zadávání ulic a k nim přiřazených čísel popisných do katastrálního systému. Od této chvíle je tedy ve všech systémech navázaných na katastr nemovitostí uvedena adresa včetně názvu ulice. Tato úprava si vyžádá výměnu občanských průkazů (zdarma). Například Obecní úřad má nově adresu: Hlavní 64, 25210 Černolice.

V příloze jsou seznamy ulic a k nim přiřazených čísel popisných. Mapa ulic je v Geoportálu obce.

2015, 2. března: Mapy obce se jmény ulic - aktuální verze

2014, 4. září: Ve středu 3. září byly v obci instalovány cedule s názvy ulic

Pojmenování ulic slouží pro orientaci zejména poště, sanitkám, hasičům, dodavatelským a servisním službám. Pojmenování není zavedeno do státního systému a tudíž není povinná žádná změna v OP.

2014, 4. června: Zastupitelstvo obce posvětilo 2. etapu pojmenování ulic

Vzhledem k tomu, že byl dokončen pasport všech obecních komunikací, přistoupilo zastupitelstvo obce usnesením č. 12-7-2014/ZO k pojmenování i dalších komunikací a schválilo další názvy.

2014, 26. března: Proces pojmenování ulic dokončen

Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 10-6-2014/ZO pověřilo starostu obce, aby pojmenování ulic uvedl do praxe. Jména ulic byla schválena již předchozími zastupitelstvy.

2013, 7. října: Digitalizace obecního katastru začala

Digitalizace katastru obce Černolice začala. Majitelé nemovitostí si mohou zkontrolovat data a vznést námistky - viz příloha. Revize bude probíhat od 1.10. do 31.ledna. Součástí je i kontrola místních názvů. Mapa s názvy je vyvěšena v chodbě budovy obecního úřadu.

2012, 8. srpna: Proces pojmenováná ulic zastaven

Zastupitelstvo obce dne 1. srpna zastavilo oficiální zveřejnění názvů ulic a uvedení do registrů. Důvodem bylo nezpůsobit občanům problémy s výměnou různých průkazů a nutností tuto změnu hlásit na různých institucích.

2012, 4. července: Hledání levného výrobce označení

Při hledání cedulí s názvy obcí jsme se dostali až k výrobcům, kdy jedna cedule stojí cca 400 Kč. To je zhruba desetkrát méně, než v případě standardních, smaltovaných cedulí. Zbývá prověřit, jak dlouho levnější cedule vydrží?

Prověřili jsme také místa umístění cedulí a v nejbližší době oslovíme majitelé plotů se žádostí o souhlas s umístěním cedulí. Někdy využijeme sloupků a sloupů.V prvé fázi nebudeme určitě žádné nové sloupky stavět. Teprve po nějaké době prověříme viditelnost cedulí s názvy ulic.

Ještě stále však čekáme na oficiální vyjádření Ministerstva vnitra, zda zavedení názvů ulic nepovede k povinným výměnám občanských průkazů obyvatel Černolic. Vyjma nových žadatelů.

2012, 18. dubna: Mapy obce s názvy ulic

2012, 21. února: Ulice v Černolicích mají jména

ZO dne 8. 2. 2012 na svém zasedání schválilo pojmenování ulic. Starosta obce byl pověřen prověřit uvedení této skutečnosti do praxe s ohledem na náklady.
Zpětnou kontrolou usnesení zastupitelstvech obce bylo zjištěno, že pojmenování ulic bylo schváleno již 12. února 1998 s tím, že starosta zajistí registraci názvů a výrobu cedulí. Z dalších zápisů ZO není zřejmé, proč toto usnesení nebylo nikdy naplněno.

2011, červenec: Návrh pojmenování ulic - k diskusi

Po určitých připomínkách jsme upravili dva základní návrhy na pojmenování ulic. Předpokládáme, že časem se další připomínky objeví. Můžete nám je předávat i ústně, jak se také děje.

1. plán, kde jsou jednotlivé komunikace vymezeny tak, abyste se měli čeho držet,
2. dva návrhy názvů ulic, jak by se komunikace mohly nazývat.

Vaše návrhy stále přijímáme na adrese podatelna@cernolice.net.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.