Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

2018

2018, 2. listopadu: 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Černolic

Hlavní body programu - schválené:
- starostou byl zvolen Pavel Schmidt,
- místostarostou byl zvolen Jiří Michal,
- předsedkyní finančního výboru byla zvolena Lenka Sgalitzerová, členy pak Vladimír Fichtner a Vladimír Jiras,
- předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jiří Horník, členy pak Daniela Drobílková a Pavel Zdráhal,
- prodeje pozemků
- rozpočtové opatření č. 7/2018.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.