Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

2018

2018, 5. března: 32. zasedání zastupitelstva obce

Hlavní body programu:
- dobudování vodovodu v obci, v ulici Všenorská,
- základní škola Easyspeak v obci od 1.9.2018,
- umisťování dětí do školek,
- obecně závazná vyhláška o nočním klidu,
- úprava okolí Hořejšího rybníka.

2018, 18. ledna: 31. zasedání zastupitelstva obce

31. zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 17. ledna zejména tyto záležitosti:
- záměr pronájmu a úprav části 1. patra budovy OU (mimo prostory MC) pro potřeby základní školy Easyspeak,
- nesouhlas s odstoupením firmy Altaedster Inv. od sponzorské smlouvy z roku 2007. Firma Altaedster Inv. sdělila obci, že odstupuje od sponzorské smlouvy a žádá vrácení 10 mil. Kč,
- podmínky soutěže na dostavbu vodovodu v ulici Všenorská,
- cenu za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 zůstává beze změny. Základní sazba i nadále činí 700 Kč (bez slev),
- cenu vodného a stočného pro rok 2018 zůstává beze změny. Část peněz, kterou obec získává z prodeje vody, bude použita na výměnu vodoměrů v celé obci. Akce bude trvat min. 2 roky.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.