Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

2018, 21. března: Jak s odpady v tomto roce

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 7. dubna na dolní návsi - 10:00 - 11:00.
Svoz velkoobjemového odpadu proběhne od 6. do 9. dubna. Kontejner bude přistaven k budově OÚ.
Svoz bioodpadu začíná letos 12. dubna. Ceny pro letošní rok (bio popelnice 240 l) zústávají stejné jako loni:
1.4. - 30.11. - 585 Kč
1.6. - 30.11. - 437 Kč
1.8. - 30.11. - 288 Kč 
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává na stejné cenové úrovni jako loni:
700 Kč (beze slev). Termín splatnosti 31. května.

2018, 21. březen: Veselá zábava ve Stivínce tuto sobotu dopoledne

2018, 21. března: Hospodaření obce za první dva měsíce roku

Příjmy   918 731 Kč
Výdaje  777 120 Kč
Saldo    141 611 Kč

2018, 12. března: Kácení stromořadí okolo Hořejšího rybníka začalo

Stromořadí vzrostlých topolů u Hořejšího rybníka je na základě dendrologického posudku likvidováno. V první fázi došlo k seřezání 7-8, které zůstanou k dispozici říši hmyzu. Zbytek je kácen. Práce začaly ve čtvrtek 8.3. Pokácené stromy ukázaly, že k tomu došlo na poslední chvíli. Vnitřky stromů jsou ztrouchnivělé a při silném větru by hrozil pád.

 

 

2018, 5. března: Termíny obecních společenských akcí v létě 2018

 30. dubna  Čarodějnice  org. MC Čertíci z Černolic a obec
 19. května  Bazar, blešák, trh org. MC Čertíci z Černolic a obec
 9. června  Horňáci vers. Dolňáci    org. obec
 30. června  Vítání léta  org. obec
 28. července    Dechovka org. obec
 1. září  Loučení s létem  org. obec

Letošní novinkou je konání 1. bazaru-blešák-trhu. Kontaktními osobami jsou Alena Matějková (MC) a Jiří Michal (obec).

2018, 5. března: Upravený provoz knihovny pro zimní období

V zimních měsících bude provoz knihovny upraven takto: otevřeno od 16:00 do 18:00 každé pondělí.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.