Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

2017, 18. října: Volby začínají

Příprava voleb na obecním úřadě obce Černolice a členové místní volební komise.

2017, 17. října: Na hřišti SK Černolic se našlo dětské kolo

Kdo postrádá dětské červené kolo, nechť se obrátí na představitele místního fotbalového klubu. Našlo se odložené v areálu hřiště.

2017, 16. října: Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v říjnu

Letos již podruhé proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu a to takto:
- nebezpečný: 28.10. v 10:00 až 11:00 - sběrný vůz na dolní návsi
- velkoobjemový: 27.-29.10. - kontejner u obecního úřadu

Upozorňujeme občany, že nebezpečný odpad je nutné odevzdat přímo do svozového vozu, není možné ho ponechat předem či později u kontejnerů na odpad. Velkoobjemový odpad je možné odevzdávat pouze do zaplnění kapacity přistaveného kontejneru.

2017, 16. října: Hospodaření obce za 9 měsíců roku 2017

Obec hospodařila s příjmy 4 747 124 Kč a výdaji 3 192 968 Kč. Kladné saldo činí 1 554 156 Kč.

2017, 16. října: Ztratilo se kotě a pes

2017, 11. října: Uznání honitby - členství v Honebním společenstvu

Dne 2. října byla veřejnou vyhláškou uznána nová honitba v naší obci (viz. úřední deska). Pokud se majitelé dotčených pozemků chtějí stát členy Honebního společenstva, musí do 30 dnů od vydání vyhlášky informovat Honební společenstvo o svém požadavku.

Adresa je: Honební společnost Dobřichovice - les, Borotice 21, 262 15 Borotice

Doporučený text žádosti: Na základě rozhodnutí MěÚ Černošice MUCE 55804/2017 OZP/L/Le ze dne 2. 10. 2017 byla uznána honitba Dobřichovice-Štítek a stanoven držitel honitby: Honební společenstvo Dobřichovice – les. Veřejnou vyhláškou pak byly dne 2. 10. 2017 do uvedené honitby přičleněny mé honební pozemky. Proto vám tímto oznamuji, že dle zákona 449/2001 Sb. §26. odst. 6 trvám na členství v honebním společenstvu a dle tohoto zákona se se mnou nadále musí nakládat jako s řádným členem honebního společenstva.

 

2017, 2. října: Dotazy k činnosti mimozemských civilizací v katastru obce

Soubor dotazů - dle zákona č. 109/1999Sb. - se týkal možného pohybu tvorů a zařízení mimozemských civilizací na území naší obce. Zda máme zvláštní jednotku pro styk s nimi, jak s nimi komunikujeme, jak řešíme spory s nimi, jak kontrolujeme rychlost jejich průletů apod. V odpovědích jsme se maximálně snažili postihnout celou problematiku v naší obci.

2017, 2. října: Nové umělecké artefakty v obci

Díky výborné spolupráci vedení obce s uměleckým vedením restaurace Vystřelené oko v Praze na Žižkově získala obec čtyři nové umělecké artefakty. Jeden je umístěn u Dolní nádrže, druhý u vchodu obecního úřadu a dva v parku. V parku již v minulosti dva artefakty byly umístěny, ale bohužel činností místních vandalů byly postupně zničeny.

2017, 26. září: Černolice jsou 40. malou obcí v třídění odpadu v kraji

Obec Černolice je dlouhodobě 40. nejlepší obcí v třídění odpadu. A to z počtu 600 obcí do 500 obyvatel Středočeského kraje. Z okolních obcí jsou před Černolicemi jen Zahořany. které skončily na 3. místě. Podrobnosti najdete na webové stránce:
www.mytridimenejlepe.cz
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.